JEAD

Zorgeloos ICT

 

 

Een goed advies betekent:

Samen aan tafel zitten en bespreken:

- Huidige situatie
- Wensen
- Mogelijkheden
- Toekomstige situatie.

Alnaargelang situatie en behoefte wordt er een
voorstel gemaakt en met u doorgesproken.

Dit voorstel wordt na bespreking en eventuele
aanpassing goedgekeurd en uitgevoerd.

Tussentijdse aanpassingen worden
in gezamenlijk overleg besproken.

Voor een netwerk met een server is zeker
niet altijd een dure Microsoft SBS server nodig.
Zie ook netwerk.

Zo simpel kan en moet het zijn.